Äntligen har jag hittat lokaler i linköping att vara i där både rörelsehindrade och hundar kan vistas i! Om vi får ihop grupper i andra länsdelar så ska vi nog hitta lokaler där också=)

Vi har skickat ut en intresseanmälan till länetshabiliteringar nu behöver nyheten spridas vidare. Alla deltagare kommer med sina personliga mål eller så gör jag(leg. rbetsterapeut) en genomgång tillsammans med barn och familj där de personliga behoven specifiseras sedan anpassas träningen tillsammans med hundarna efter de uppsatta målen. Vi kommer även att ha grupper för barn/vuxna och familjer med osäkerhet i kontakten med hundar och för barn/familjer som funderar på att skaffa sig en service hund men vill lära sig mer innan den nya hunden kommer.

Aktiviteterna är planerade att hållas både inom och utomhus. Grupperna kommer att bestå av 4-5 barn och planeras att pågå i 1,5 – 2 timmar.

Hoppas med denna intresseanmälen som grund kunna starta med terapi/Fadderhundsbaserade gupper i Östergötland.

Det är hög tid att barnen i Östergötlande också får en chans att arbeta med Terapi/Fadderhundsteam=))

Hjälp oss att sprida nyheten!!